Natūralaus šildymo plokščių pajungimas


Natūralaus šildymo plokštės SolBee gal būti tiekiamos 2 pajungimo komplektacijų:
Pastovios instaliacijos laidai, prie kurių jungiama šildymo plokštė, turi būti atskiroje grandinėje su automatiniu jungikliu skydinėje. Tokiu būdu bus galima atjungti plokštę nuo elektros tinklo, kai to reikia.

 
Pav. Principinė natūralaus šildymo plokštės pajungimo schema

Nepriklausomai nuo to kokios pajungimo komplektacijos yra natūralaus šildymo plokštės, jos turi būti prijungiamos į elektros tinklo liniją, kurią valdo kambario (patalpos) termostatas. Kambario (patalpos) termostatas palaiko nustatytą oro temperatūrą patalpoje ir įjungia plokštę, jei reikia pakelti temperatūrą, ar išjungia plokštę kai nustatyta temperatūra yra pasiekiama.

 
Natūralaus šildymo plokščių pajungimas